Esame bendruomeninė mokykla valdoma trinarystės principais. Tad sprendimų ieškome visi kartu susibūrę į veiklos grupes. Žemiau rasite nuolatinių grupių aprašus ir narius - visada laukiami nauji nariai, tad jei norite jungtis - susisiekite.

Bendruomenės nariai taip pat gali patys inicijuoti naujų veiklos grupių kūrimą specifiniams projektams ar iniciatyvoms. Jei turite idėjų ir norite suburti bendraminčių grupę - nieko nelaukite!

Mokykloje šiuo metu veikia šios veiklos grupės:

Komunikacijos grupė

Atsakomybės: Vidinė ir išorinė komunikacija, Valdorfo pedagogikos žinomumo platinimas, bendruomenės aktyvinimas
Detalus aprašymas, nariai ir kontaktai

Namų grupė

Atsakomybės: ilgalaikių namų paieškos ir įrengimas, esamų patalpų ir kiemo priežiūra
Detalus aprašymas, nariai ir kontaktai

Finansų grupė

Atsakomybės: Mokyklos finansai ir jų optimalus paskirstymas
Detalus aprašymas, nariai ir kontaktai

Koordinavimo grupė

Atsakomybės: kolegialus Mokyklos valdymo organas, sprendžia einamuosius teisinius, ūkio ir finansų klausimus, kuria mokyklos strategiją.
Detalus aprašymas, nariai ir kontaktai

Personalo grupė

Atsakomybės: personalo atranka ir tęstinis palaikymas
Detalus aprašymas, nariai ir kontaktai

Vaiko gerovės grupė

Atsakomybės: mokymosi pagalbos organizavimas
Detalus aprašymas, nariai ir kontaktai

Mokinių priėmimo grupė

Atsakomybės: būsimų pirmokų priėmimo organizavimas
Detalus aprašymas, nariai ir kontaktai

Veiklos grupės