12 pojūčių

Per pojūčius mus veikia pasaulis, tačiau juos kiekvienas juntame ir išgyvename savitai, o kylančias mintis siejame su jausmais. Rudolfas Šteineris įvardino 12 žmogaus pojūčių. Visi pojūčiai yra vienas su kitu susiję ir funkcionuoja kaip visuma. Svarbu šiuos pojūčius pažinti ir lavinti.

Lytėjimo pojūtį pojūtį turi jutimo organai, nervų galūnėlės, taip pat visas kūno paviršius - oda. Jis padeda žmogui skirti savo kūno ribas nuo aplinkos, išgyventi save. Taip išgyvenamas saugumo jausmas. Pvyzdžiui, vaikštant ir pėdomis jaučiant žemę, ugdome lytėjimo pojūtį.

Gyvybinis pojūčio organas - vegetacinė nervų sistema, derinanti vidaus organų veiklą, kuri informuoja mus apie mūsų orgnanizmo būklę. Kai sutrinka organų veikla (pvz.: jaučiame alkį), jaučiamės prastai, o kai ji sveika - jaučiam harmoniją. Gyvybinį pojūtį lavina ritmas bei pastovių įpročių formavimas.

Judėjimo pojūtis perteikiamas raumenimis. Judėdami, dirbdami fizinius darbus išgyvename laisvės jausmą. Judėjimo pojūčius ugdo judrūs žaidimai ir kita aktyvi veikla.

Gyvybinis pojūčio organas - vegetacinė nervų sistema, derinanti vidaus organų veiklą, kuri informuoja mus apie mūsų orgnanizmo būklę. Kai sutrinka organų veikla (pvz.: jaučiame alkį), jaučiamės prastai, o kai ji sveika - jaučiam harmoniją. Gyvybinį pojūtį lavina ritmas bei pastovių įpročių formavimas.

Skonio pojūtį perduoda liežuvio gleivinėje esantys receptoriai. Uoslės pojūčio organas yra uoslės gleivinė nosyje. Skonis ir uoslė gali kelti pasibjaurėjimo arba malonumo jausmus.

Regos pojūčio organas - akys, leidžiančios mums patirti šviesą ir spalvų įvairovę, tokiu būdu išgyventi išorinio pasaulio platumą. O užsimerkę galime panirti į save. Regos organai leidžia patirti įvairius jausmus, taip pat ugdyti vidinę regą, kuri padeda atskirti šviesius ir tamsius jausmus.

Šilumos ir šalčio pojūčio organai - šilumos ir šalčio receptoriai. Žmogus gali gerai jaustis, jeigu išlaikomas balansas tarp šilumos ir šalčio. Kartais savo jausmus galime apibūdinti kaip "šiltus" arba "šaltus".

Klausos pojūčio organas - ausis. Šis pojūtis padeda keliauti iš išorinio į vidinį sielos pasaulį. Įvairūs garsai, žodžiai, triukšmas, muzika žadina nedarnos ir darnos jausmus.

Žodžio pojūtis formuojasi suvokiant kalbą ir judesius. Žodžiams suvokti svarbu pažinti jų skambesį, toną, struktūrą, taip pat svarbu, kad žodžiai būtų persmelkti minties. Tik tuomet kalba tampa suprantama. Šis pojūtis leidžia jausti įvairius jausmus.

Minties pojūtis leidžia pajusti prasmės ryšius, suprasti kito žmogaus sakomas arba parašytas mintis. Norint suprasti kitą žmogų, svarbu atsisakyti vertinimo.

Aš pojūtis dovanoja galimybę suvokti išorinį pasaulį, tai kas yra už fizinio kūno ribų, suprasti, kad mūsų kūne veikia ir dvasinė būtybė.

Parengta pagal Michaela Gliokler knygą "Tarpusavio santykių galia".