Prasidėjo pirmokų priėmimas

Prasidėjo bendras 2024 metų būsimų pirmokų priėmimas į visas tris Vilniuje veikiančias Valdorfo mokyklas.

BENDRUOMENĖS KURIAMA MOKYKLA

Mokyklą savo rankomis ir širdimis kuria vaikų tėvai ir mokytojai, o jos augimą globoja Valdorfo mokyklų asociacija Lietuvoje, pataria Valdorfo pedagogikos ekspertai iš užsienio.

Vilniaus Valdorfo Atviroji mokykla – bendruomeninė, pelno nesiekianti ugdymo įstaiga, dirbanti pagal Švietimo ministerijos patvirtintą Valdorfo pedagogikos programą.

2016 metų rugsėjį mokyklos duris atvėrė nedidelis būrelis pirmokų. Dabar mokykla kasmet paauga viena pilna klase ir priima mokytis 1–8 klasių vaikus.

MŪSŲ FILOSOFIJA

Valdorfo Atviroji mokykla lavina visus žmogui svarbius gebėjimus ir savybes. Protinį, emocinį ir socialinį intelektą, dvasingumą, valią pradėti ir pabaigti bet kokį darbą, drąsą nugalėti vidines kliūtis.

Mūsų mokyklos tikslas ir tėvelių lūkestis – užauginti sveiką, harmoningą asmenybę, pasiruošusią gyvenimui, gebančią kurti ir vertinančią patį mokymąsi.

Prie mokyklos augimo gali prisidėti visi!

Bendruomenės nariai gali skirti vienkartinę tikslinę paramą mokyklai.