Bendruomenės kuriama mokykla

Mokyklai tobulėti ir stiprėti, lyg vaikui užaugti, reikia daugybės žmonių jėgų, laiko ir išmanymo.

Vilniaus Valdorfo Atvirąją mokyklą drauge kuria mokytojai ir mokinių tėvai. Bendrai planuojami finansai, rūpinamasi informacijos sklaida, savo rankomis remontuojamos ir kuriamos ugdymo erdvės, kartu su vyresniųjų klasių moksleiviais gražinama mokyklos aplinka. Tėveliai mielai dalyvauja šventėse, eina su vaikais į žygius, įkvepia vaidindami spektakliuose ir t. t.

Šios savanoriškos veiklos yra labai vertingos, nes suartina bendruomenę, padeda užsimegzti naujoms draugystėms, palaikyti glaudų ryšį su savo vaikais ir pažinti jų aplinką. Galų gale, bendruomeniškumas leidžia sutaupyti ir daugybę išteklių, todėl Vilniaus Valdorfo Atviroji mokykla yra finansiškai patraukli alternatyva tiek valstybinėms, tiek privačioms mokykloms.

Tėvai, pagal savo įgūdžius bei laiko galimybes, gali padėti mokyklai prisijungdami prie ūkio, finansų, komunikacijos ar kitų grupių. Laukiami visi – nuo kūrybiškų stalių ar įgudusių vadybininkų iki siuvėjų ar strategų. Susipažinkite su mokykloje veikiančiomis grupėmis skiltyje Būdai prisidėti ir susisiekite su jų atstovais.