Valdorfo pedagogikos organizacijos Lietuvoje

Vilniaus Valdorfo Atviroji mokykla priklauso dviem Valdorfo pedagogikos asociacijoms. Tai savarankiškos paramos Valdorfo pedagogikai iniciatyvos, plėtojančios antroposofijos idėjas, konsultuojančios pedagogikos klausimais ir skatinančios pedagogų tobulėjimą.

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacija
vienija Lietuvos Valdorfo mokyklas, skatina ir koordinuoja jų bendradarbiavimą, atstovauja ir gina jų interesus. Asociacija yra „European Council for Steiner Waldorf Education“ narė. Daugiau informacijos: https://lvmasociacija.lt/.

Asociacija „Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija“ – tai savarankiška, nesiekianti pelno organizacija, vienijanti Vilniaus Valdorfo pedagogikos ir antroposofines iniciatyvas. Pagrindinis jos tikslas – visokeriopai remti Valdorfo pedagogikos idėjų įgyvendinimą Vilniuje ir visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos: http://www.valdorfoiniciatyvos.lt/.