Mokesčio sistema

Valdorfo mokyklose nėra direktoriaus, kuris vienbalsiai priimtų sprendimus, skirstytų biudžetą ir pan. Kadangi mokykla bendruomeninė, mokyklos kūrimo, vystymo ir koordinavimo procesuose dalyvauti kviečiama visa mokyklos bendruomenė: tėvai, mokytojai, vyresniųjų klasių moksleiviai. Dalį ūkio, organizacinių, remonto darbų atlieka patys bendruomenės nariai savo rankomis ir žiniomis.

Lėšas mokyklos veiklai vykdyti gauname iš:

  • valstybės (mokinio krepšelio). Šie pinigai yra naudojami tik darbuotojų atlyginimams ir ugdymo priemonėms; mokinio krepšelis padengia dalį šių išlaidų;

  • šeimų mokamo ugdymo mokesčio, skirto padengti kitoms einamosioms išlaidoms (didžioji dalis skirta ūkio reikmėms padengti);

  • paramos, savanoriškai tėvų skiriamo 1,2% nuo sumokėto pajamų mokesčio. Apie galimus būdus prisidėti finansiškai galite sužinoti skiltyje Būdai prisidėti.

Į mėnesinį ugdymo mokestį įskaičiuotas ugdymas, pusryčiai (valgomi po pagrindinės pamokos) ir dalis būtinųjų ugdymo priemonių (didžiąją dalį būtinųjų ugdymo priemonių duoda mokykla, dalį reikia įsigyti patiems).

1. Popiečio grupė iki 66 eur/mėn.

2. Maitinimas:

  • 3.50 eur/vnt. pradinių klasių moksleiviams

  • 4.00 eur/vnt. pagrindinės pakopos moksleiviams (pirmokams ir antrokams dalį išlaidų pietums apmoka Vilniaus m. savivaldybė).

3. Baseinas 7-8 eur/kartas

4. Būreliai ≈ 25-45 eur/mėn.

5. Išvykos ir edukacijos, stovyklos, žygiai, klasės kelionės.

Bendruomeniškumas – viena svarbiausių mūsų mokyklos ir bendruomenės vertybių. Todėl šeimos, atsižvelgdamos į savo galimybes, gali:

  • pasirinkti mokėti didesnį mokestį;

  • pasirinkti mokėti mažesnį mokestį už antrą, trečią ir kitus mokyklą lankančius vaikus;

Papildomai teikiamos paslaugos:

Išsamiau su 2023-2024 metais galiojančia mokesčio sistema galite susipažinti čia.