Namų grupė

Esame išskyrę kelias namų grupės kryptis:

Naujų patalpų įrengimas, įjaukinimas ir įveiklinimas - prie esamų patalpų išsinuomavome naujas patalpas kurias reikia pritaikyti mokyklos veiklai;

Esamų patalpų panaudojimas - sprendžiama kaip efektyviau panaudoti esamas patalpas, kai reikia - keisti išplanavimą;

Talkų organizavimas - augant mokyklai keičiasi poreikiai ir reikia sutelkti ir nukreipti bendruomenę jiems įgyvendinti. Kasmet planuojamos bent kelios talkos (vasaros talka paruošti mokyklą kitiems metams, švaros talka prieš rugsėjį, pavasario švaros talka, naujų patalpų talka, atostogų talkos);

Ūkio dalis - einamųjų klausimų sprendimas;

Kiemas - kiemo įrengimas ir formavimas.

Nariai:

Agnė Karkauskienė
Algimantas Nedzveckas
Antanas Vaškūnas
Dainius Dromantas
Dainius Juozaitis
Dainius Krušna
Elena Perkauskienė el.paštas: labas@atvirojimokykla.lt
Gabrielė Vavženavičienė tel.nr.: 868624789, el.paštas: gabriele.vavzenaviciene@atvirojimokykla.lt
Ieva Sruogaitė
Indrė Nedzveckienė
Judita Urbonaitė
Justinas Repšys
Kęstutis Tamulaitis

Mangis Žinys
Mantvidas Mileiauskas
Martinas Orda
Milda Čeikienė
Mindaugas Gedaminskas
Mindaugas Vavženavičius
Mireta Vaičiulienė
Monika Skrebiškienė
Rūta Žinienė
Tomas Tomkus
Urtė Aidukienė
Vaida Repšienė
Vytenis Šidla tel.nr. 861046109, el.paštas: vytenissidla@gmail.com

Bendras kontaktinis el. pašto adresas: namu-grupe@atvirojimokykla.lt