Vaiko gerovės grupė

Vaiko gerovės grupė prisiima atsakomybę už mokymosi pagalbos teikimo organizavimą mokiniams, kuriems tokia pagalba yra reikalinga.

Nariai:
Jūratė Kazlauskienė
Milda Čeikienė
Roma Turčinavičienė
Sandra Krikštaponienė
Vaida Ordė
Vaida Stumbrienė

vaikogerove@gmail.com